ZSP OTMICE   Informacje na stronie www.zspotmice.pl  (szkoła i przedszkole);

Składka na Radę Rodziców:        zł. Za pierwsze dziecko,      zł za drugie dziecko,  pozostałe-zwolnione

Ubezpieczenie: szkoła- 60 zł. (suma ubezpieczenia 25.000), przedszkole - 45. 00 zł (suma ubezpieczenia 25.000 zł.)- 2022/2023

Kalendarz szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego- 04 września 2023

Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2023

Zakończenie zajęć I semestru 14 stycznia 2024

Rozpoczęcie zajęć II semestru 29 stycznia 2024,  Ferie zimowe 15.01- 28.01.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 28.03  -02.04.2024

Sprawdzian ósmoklasisty- 14-16 maja 2024

Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024

Dodatkowe dni wolne: 25-26-27.03. 2024 r. (poniedziałek/wtorek/środa), 02.05.2024 r.(czwartek), 14-16.05. 2024r. (wt/śr/czw.), 31.05.2024r. (piątek)

Spotkania z rodzicami:

05.09.2023–organizacyjne

23.10.2023- wywiadówka

11.12.2023 – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

31.01.2024 – wywiadówka – klasyfikacja I semestr

15.04.2024 – wywiadówka

13.05. 2024 – informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

Terminy

Do 15 października  - ósmoklasiści dostarczają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dostosowania warunków sprawdzianu końcowego.

Do 30. 09. 2023- ósmoklasiści składają deklarację o wyborze języka obcego na egzaminie.

Stawka żywieniowa za obiad- 5,00 zł.

Przedszkole- śniadanie: 2,00 zł brutto (przedszkole),

obiad: 5,00 zł brutto (przedszkole/szkoła)

podwieczorek: 2.00 zł brutto (przedszkole).

                                                                      9,00 zł brutto

Opłaty wnosi się miesięcznie- do 10 każdego miesiąca na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Filia w Izbicku nr 81 8907 1076 2006 5001 2518 0001

Opłata stała za przedszkole- 1.30 za dodatkową godzinę (od 7:00 do 8:00 oraz od 13:00-16:00

Informacje na stronie www.zspotmice.pl